Till SL i Ulvsunda, Bromma har vi levererat en 37 meter lång lackbox för nya tvärbanan.

Första bilderna vissar lyft och montering av värmeväxlare. I boxen har vi också monterat en personlyft från Wall-man.