Usi ModuloMaster

USI Modulomaster var vår bäst säljande lackeringsbox innan Chronotech kom ut på marknaden. USI Modulomaster har samma gedigna utförande på boxkonstruktion som Chronotech men med konventionell uppvärmning. Finns även med frekvens/tryckstyrning som ger ekonomiska fördelar/besparingar. Golvutsug är standard även för Modulomaster och finns också för placering på sockel om förutsättningar för grop saknas.

Alla USI Italias lackeringsboxar finns i två standardhöjder, invändigt mått 2,74m utvändigt mått 3,60m respektive invändigt 3,34m och 4,20m utvändigt. Standardbredd mått invändigt 4,0m och 4,1m utvändigt. Standardlängder 6, 7, 8 och 9 meter.