Regenair ventilationsaggregat

Regenair ventilationsaggregat ger bättre totalekonomi, bättre miljö och bättre luftkvalitet.

Högeffektiva ventilationsanläggningar av märket Regenair med verkningsgrad på 85 % (± 5 %).