Våra värmeväxlare är plattvärmeväxlare och finns för placering utomhus och inomhus. Värmeväxlaren är av typ Heatex VVX och verkningsgraden är ca 50-60 %.

Exempel på besparing med värmeväxlare jämfört med utan växlare:

Luftflöde 28.000 m³/h
Max effektbehov utan växlare: 395 kW
Max effektbehov med växlare: 194 kW
Besparing installerad effekt: 200 kW