Vi monterade deras första lackbox, USI ModuloMaster 80, 2003.

Lackboxen hade först stått i vår monter på Elmiamässan och 2 av besökarna på mässan var Conny och Patrik.

Efter detta har vi flyttat boxen till nya lokaler samt monterat in 1 st USI ModuloMaster 80, 2005 och sedan

1 st USI ModuloMaster 80 med efterföljande 8 meter ugn, våren/sommaren 2012.

Vi har även monterat ventilationsaggregat från Regenair AB med kanaler från Metag AB samt draperier till förarbetsplatser.