PH’s Billackering i Mora har flyttat till egna nya lokaler och vi har hjälpt dem med flytten av deras lackbox.

Vi har också levererat och monterat ventilation, draperier med ljusskenor och blandningsrum i verkstaden.